Ambulans İçin Mevzuat

Ambulans İçin Mevzuat

Ambulanslara yönelik hazırlanmış mevzuatta; ulaşım şekline göre kara, hava ve deniz ambulansları olarak; kara ambulansları da kullanım amacına göre acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı, yoğun bakım ambulansı ve özel donanımlı ambulanslar olarak sınıflandırılır(URL2).

1- Kara ambulansları: Her türlü acil durumda, olay yerinde ve ambulans içerisinde hasta ve yaralılara gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe ve teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.

2- Hasta nakil ambulansı: Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta veya yaralıların nakli amacıyla kullanılan, en az bir sağlık personeli bulunan teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.

3-  Yoğun bakım ambulansı: Hastaların nakli esnasında ileri seviyede izlenmesine ve tedavisine yönelik tasarımlanan, teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.

4-  Özel donanımlı ambulanslar: Acil hasta veya yaralılara olay yerinde acil tıbbi yardımı sağlamak veya görev yaptığı bölgenin coğrafi özelliği ile taşıdığı hasta veya yaralıların yaşı, fiziki ve tıbbi durumlarına göre özel olarak tasarlanmış ve buna göre personel ve ekipmanla donatılmış araçlardır.

-Hasta nakil araçları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarına bağlı olarak çalışır. Bu araçlarda nakil esnasında en az bir sağlık personeli bulundurulur. Hasta nakil araçlarında asgari aşağıdaki donanımlar yer alır:

-Haberleşme cihazları (telsiz veya telefon), aracın kullanım amacını belirten fosforlu yazı ve işaretler, bir adet tansiyon aleti, bir adet portatif oksijen ünitesi, otomatik eksternal, defibrilatör ve bir adet temel tıbbi malzeme çantası, araç takip ve navigasyon sistemleri.

Ambulans Ve Acil Sağlık Aracı Üzerinde Yer Alacak Yazı Ve İşaretler:  Kara ambulansları beyaz renkte olur. Bunlardan acil yardım, ambulanslarını, kırmızı renkli ve fosforlu özellikte, en az 200 mm genişliğinde bir şerit çevreler.

-Hasta nakil ambulanslarında ise bu şerit, lacivert renkli ve fosforlu özellikte, en az 200 mm genişliğinde olur.

-Yoğun bakım ve yenidoğan ambulanslarında, en az 200 mm genişliğinde, biri kırmızı biri mavi renkli ve fosforlu özellikte iki şerit çevreler ya da Bakanlığın uygun görüşü ile beyaz zemin üzerine kırmızı ve mavi renklerden oluşan giydirme yapılabilir.

-Ambulansın sınıfını gösterir yazılar ve kırmızı renkli hilal işareti aracın her iki yanında yer alır. Hekimler ambulans servisinde, ancak adlarına düzenlenmiş personel çalışma belgesiyle çalışabilirler.

 

Kaynakça:

(Url-2): http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?

MevzuatKod=7.5.10834&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ambulans

  
31 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın